Teisinis pranešimas, privatumo politika ir atsakomybės dėl slapukų apribojimo pareiškimas

Autorių teisių informacija

© 2019 DSV A/S (DSV) – Visos teisės saugomis.

Bet koks DSV interneto svetainėje pateikiamos medžiagos atgaminimas ar platinimas komerciniais tikslais draudžiamas be aiškaus raštiško DSV sutikimo.

Svetainės naudojimas

Bet koks šios svetainės ir joje pateikiamo turinio naudojimas reglamentuojamas šiame Teisiniame pranešime. Jei nesutinkate laikytis šio Teisinio pranešimo, maloniai prašome toliau nebenaršyti ir išeiti iš svetainės.

Turinys

Visasšios svetainės turinys, įskaitant DSV prekės pavadinimą ir logotipą, taip pat visi susiję gaminių ir dizaino ženklai, šūkiai, taip pat visi tekstai, vaizdai ir vaizdo įrašai (toliau – Turinys) saugomi autorių teisių ir prekių ženklų apsaugos.

Negalite kopijuoti šios svetainės turinio, išskyrus privačiais nekomercinius tikslais su visais autorių teisių ar kitais nuosavybės teisės pranešimais, o turinys negali būti perspausdintas, atkurtas ar kitaip platinamas. Išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal privalomus Danijos įstatymus, negalite kitaip kopijuoti, rodyti, atsisiųsti, platinti, modifikuoti, atkurti, iš naujo paskelbti ar retransliuoti šioje svetainėje ar bet kurioje jos dalyje esančios informacijos, teksto, dokumentų ar vaizdo įrašų bet kokioje elektroninėje ar popierinėje laikmenoje arba atlikti bet kokią išvestinę veiklą, pagrįstą tokiais vaizdais, tekstu, dokumentais ar vaizdo įrašais be aiškaus rašytinio DSV sutikimo.

Niekas, kas čia pateikta, nebus aiškinama kaip numanomas, „estoppe“ principu ar kitaip suteiktas leidimas ar teisė į DSV, jos filialų ar bet kurios trečiosios šalies prekės ženklus ar autorių teises. Visi gaminių pavadinimai, nesvarbu, pateikiami dideliu šifru arba su prekės ženklo simboliu, ar ne, yra DSV, jos filialų, susijusių bendrovių ar jų licencijų išdavėjų arba bendrų įmonių partnerių prekių ženklai, jei nenurodyta kitaip. Šių prekių ženklų ar bet kokios kitos medžiagos naudojimas ar netinkamas naudojimas, išskyrus tai, kas leidžiama šiame dokumente, yra aiškiai uždraustas ir gali pažeisti, pvz., autorių teisių įstatymus, prekių ženklų įstatymus ir (arba) kitus taikytinus teisės aktus.

DSV supranta, kad DSV prekės ženklą prekybos per tarpininką arba krovinių ekspedijavimo paslaugų teikimo metu kartais gali netinkamai panaudoti įmonės ir asmenys, nesusiję su DSV. DSV nepritaria tokiai praktikai arba už tokius veiksmus atsakingoms įmonėms ir asmenims. DSV neprisiima atsakomybės už bet kokius nuostolius, išlaidas ar nepatogumus, patirtus dėl sukčiavimo, susijusio su tokiu neleistinu DSV prekės ženklo naudojimu. Jei abejojate, ar pasiekėte oficialią ir tikrąją DSV svetainę, ar turite teisingą kontaktinę informaciją, primygtinai rekomenduojame susisiekti su vietiniu DSV biuru ir gauti patvirtinimą. Visų oficialių DSV biurų ir tarpininkų kontaktinę informaciją rasite svetainėje „www.gof.dsv.com“.

Atsakomybės ribojimas

Informacija šioje svetainėje pateikiama „kaip yra“ ir „kaip prieinama“ be jokios garantijos ar bet kokios išreikštos ar numanomos pretenzijos, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomu tinkamumu prekybai, tinkamumu tam tikram tikslui, nepažeidimu, tikslumu, savalaikiškumu ir išsamumu.

Akcijų kainos informacija, pateikiama ir rodoma svetainėje, gaunama kaip duomenų srautas iš akcijų biržos „Nasdaq OMX Copenhagen“ su ne mažiau kaip 20 minučių vėlavimu. DSV neprisiima jokios atsakomybės už šio duomenų srauto teisingumą.

Šia svetaine naudojatės savo paties rizika. Nei DSV, nei bet kuris jos filialas neatsako už nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, pajamų, pelno ir įplaukų praradimą, įskaitant tiesioginę, netiesioginę, baudžiamąją, atsitiktinę, tyčinę, pasekminę ar kitokią žalą, atsirandančią dėl prieigos ar naudojimosi šia svetaine ar bet kokiu jos Turiniu, įskaitant virusus, nepriklausomai nuo bet kokio tokio Turinio tikslumo ar išsamumo.

Atsakomybės apribojimas pagal JAV vertybinių popierių įstatymą

DSV A / S nėra registruota Jungtinėse Valstijose ir nepateikia ataskaitų JAV vertybinių popierių ir biržos komisijai (angl. Securities and Exchange Commission; SEC). Jokios DSV A / S akcijos nebuvo įregistruotos pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą su pakeitimais ar bet kokį kitą valstybės vertybinių popierių reglamentą, ir jokios jos akcijos nebuvo įtrauktos į bet kurią JAV vertybinių popierių biržą. Todėl DSV A / S išleidžiamų akcijų pirkėjai ir turėtojai pirkdami DSV A / S išleidžiamas akcijas negali pasinaudoti JAV vertybinių popierių teisėmis.

DSV A / S išleidžia savo ataskaitas ir pateikia kitą informaciją pagal Danijos įstatymus ir „Nasdaq OMX Copenhagen“ vertybinių popierių biržos taisykles, o ne remdamasi bet kokiais įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais JAV ar bet kurioje kitoje jurisdikcijoje.

Nuorodos į išorines svetaines

DSV neprisiima jokios atsakomybės už išorinių svetainių, kurių DSV nevaldo arba nekontroliuoja, turinio ar funkcionalumo.

Kompiuterių virusai, kirminai, Trojos arkliai ir kitos grėsmės

DSV imsis pagrįstų priemonių, kad apsaugotų šią svetainę nuo kompiuterių virusų, kirminų, Trojos arklių ar kitų grėsmių. Tačiau DSV negarantuoja, kad svetainėje nėra tokių žalingų programų, ir atsisako prisiimti bet kokią atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio nuostolių ar žalos, atsiradusios dėl žalingų programų, gautų iš šios svetainės, arba iš svetainės atsisiųstų failų.

Teisinio pranešimo pakeitimai

DSV ėmėsi pagrįstų atsargumo priemonių, kad svetainės turinys būtų tikslus ir atnaujintas, tačiau DSV gali bet kuriuo metu ir be įspėjimo peržiūrėti čia paskelbtą teisinį pranešimą ir jį atnaujinti. Svetainės skaitytojams galioja bet kokie tokie pakeitimai, todėl jie turėtų periodiškai apsilankyti šiame puslapyje, kad galėtų peržiūrėti naujausią Teisinį pranešimą.

Teisė ir jurisdikcija

Šį Teisinį pranešimą reglamentuoja Danijos teisė. Visus ginčus, atsirandančius dėl Teisinio pranešimo ar susijusius su juo, kurių negalima išspręsti draugiškai, sprendžia Danijos teismai.

Privatumo politika

„dsv.com“ yra DSV A/S (DSV) svetainė.

Hovedgaden 630
P.O. Box 210
DK-2640 Hedehusene
Danija
CVR-no: 58 23 35 28
Telefono numeris: +45 43 20 30 40
El. pašto adresas: info@dsv.com

Toliau aprašome, kokią informaciją renkame svetainėje dsv.com, ir kaip naudojame informaciją, gautą iš mūsų svetainės naudotojų. Ši politika taikoma tik šiai svetainei.

Duomenų apsauga

DSV labai rimtai rūpinasi jūsų asmens duomenų apsauga ir užtikrina, kad būtų įgyvendintos tinkamos organizacinės ir techninės saugumo priemonės siekiant apsaugoti jūsų asmens duomenis, kai lankotės mūsų tinklalapyje.

Asmens duomenys ir duomenų tvarkymo tikslai

DSV gali rinkti, tvarkyti ir naudoti jūsų asmens duomenis, įskaitant jūsų vardą ir pavardę, pašto adresą, el. pašto adresą, namų telefono, mobiliojo telefono ir fakso numerius bei informaciją apie jūsų įsigytus DSV produktus ir paslaugas. Taip pat galime paprašyti kitos informacijos, tokios kaip jūsų darbo funkcija, pareigos, pramonės sektorius, darbovietė ir šalis, kurioje gyvenate.

Jūsų duomenys gali būti tvarkomi šiais tikslais:

  • suteikti prieigą prie mūsų interneto svetainės, įskaitant prieigą prie DSV el. paslaugų;
  • rūpintis jūsų registracija ir prisijungimu prie DSV el. paslaugų,
  • kaupti lankytojų statistiką;
  • palengvinti DSV paslaugų ir produktų teikimą bei atsakyti į jūsų užklausas ir prašymus;
  • DSV slapukų politikoje numatytais tikslais.

Duomenų tvarkymas Danijoje ir perdavimas grupės nariams užsienyje

Jūsų asmens duomenys saugomi DSV partnerių („Netgroup“) kompiuteriuose Danijoje. Kadangi vykdome veiklą visame pasaulyje, kartais galime perduoti surinktus asmens duomenis kitiems DSV grupės subjektams. DSV ir (arba) kiti grupės filialai Europos ekonominėje erdvėje gali perduoti jūsų asmens duomenis trečiųjų šalių specialistams perdirbti Europos ekonominėje erdvėje.

Duomenų naudojimas tiesioginės rinkodaros tikslais

Gavusi jūsų sutikimą, DSV gali naudoti jūsų pateiktą informaciją, kad siųstų jums pasiūlymus, kurie, DSV nuomone, galėtų jus dominti. Prašydami bet kokios asmeninės informacijos pranešame jus apie duomenų tvarkymo pobūdį. Galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti papildomos informacijos iš DSV. Pasinaudoti šia teise galite bet kuriuo metu susisiekę su mumis paštu arba el. paštu šiame dokumente nurodytu adresu.

Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Apskritai DSV nesidalija informacija su trečiosiomis šalimis, išskyrus paslaugų teikėjus ir konsultantus, su kuriais yra pasirašiusi sutartis. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis DSV gali būti reikalinga perduoti ar dalytis duomenimis su konkrečiomis trečiosiomis šalimis. Tokios aplinkybės gali apimti duomenų pervedimus, reikalingus, kad būtų laikomasi DSV teisinių įsipareigojimų, būtų apsaugotos DSV ar kitų asmenų teisės, turtas ir saugumas, arba kai parduodama ar likviduojama bet kuri DSV verslo ar turto dalis.

Slapukai

Duomenų rinkimui DSV naudoja slapukus. Slapukas yra nedidelis kompiuterio kodas, kurį pateikiame jūsų naršyklei, kai pirmą kartą apsilankote svetainėje. Slapukai išsaugo jūsų pasirinkimus ir taip padeda mums tobulinti svetainės funkcionalumą, leidžiantį jums judėti svetainėje, ir pasiūlyti jums dar geresnį našumą ir patyrimą naudojantis mūsų svetaine. Jie taip pat padeda pritaikyti svetainę konkrečiai jums.

Jei nenorite priimti slapukų, visada galite tai nurodyti savo naršyklės nustatymuose. Daugiau informacijos galite gauti iš jūsų naršyklės kūrėjo. Jei išjungsite slapukus, tam tikros funkcijos gali neveikti arba tam tikros paslaugos gali būti neprieinamos.

Prenumeratos atsisakymas

Bet kokių DSV naujienlaiškių prenumerata yra savanoriška ir jos galite bet kada atsisakyti, pvz., atsiųsdami mums el. laišką arba pasinaudoję nuoroda kiekvieno el. paštu atsiųsto naujienlaiškio apačioje. Atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos taip pat paprasta, kaip ją užsisakyti. Visi el. paštu siunčiami naujienlaiškiai ir kitos panašios paslaugos yra grįstos reklama.

Saugumo priemonės

Už jūsų asmens duomenis atsako DSV. DSV įsitikina, kad įrašyti duomenys, įskaitant jūsų asmens duomenis, yra kruopščiai tvarkomi ir tinkamai apsaugoti, plg., DSV privatumo politika.

Jūsų teisės

Galite bet kada patikrinti savo asmens duomenis ir paprašyti juos ištaisyti, papildyti ar pašalinti, atsiųsdami laišką el. pašto adresu info@dsv.com arba išsiųsdami užklausą DSV, žr. pirmiau pateiktą adresą.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, paskaitykite apie mūsų Duomenų privatumą.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip DSV naudoja slapukus, paskaitykite apie mūsų Slapukų politiką.

Jeigu turite klausimų ar norite gauti papildomos informacijos apie teisinį pranešimą, privatumo politiką ir atsakomybės dėl slapukų apribojimo pareiškimą, susisiekite su DSV adresu info@dsv.com.