open/close

DSV Protect pravidla a podmínky

DSV Protect je přidanou hodnotou služeb zajišťovaných DSV jako součást vašich přeprav

Chrání vás v případě ztráty anebo poškození vašich zásilek DSV Protect zajišťuje odškodnění až do předepsané maximální částky (bez jakéhokoliv dílčího omezení odpovědnosti a na 1. riziko) dle podmínek níže.

Rizika

DSV odškodní vaši případnou ztrátu nebo poškození zásilky, zatímco je v naší péči, opatrování nebo pod naší kontrolou. Maximální částka, kterou DSV uhradí, se řídí pravidly v dané zemi a také způsobem přepravy.

Výjimky:

DSV vám neposkytne odškodnění v těchto případech:

 1. Ztráta, poškození nebo výdaje způsobené úmyslným jednáním.
 2. Běžný únik, běžná ztráta váhy nebo objemu nebo obyčejné opotřebení nákladu.
 3. Ztráta, poškození nebo výdaje způsobené nedostatečným nebo nevhodným balením nebo nedostatečnou přípravou nákladu pro přepravu.
 4. Ztráta, poškození nebo výdaje způsobené vadou nebou povahou nákladu.
 5. Ztráta, poškození nebo výdaje způsobené zpožděním.
 6. Poškození nebo výdaje způsobené insolvencí nebo nedodržením finančních závazků majitelů, manažerů, nájemců nebo provozovatelů plavidla.
 7. Ztráta, poškození nebo výdaje přímo nebo nepřímo způsobené nebo související s použitím jakýchkoliv zbraní nebo zařízení využívající atomové nebo jaderné štěpení a / nebo fúzi nebo jiné podobné reakce nebo radioaktivní síly nebo látky.
 8. Ztráta, poškození či výdaje v důsledku kolísání teploty můžou být přímo přičítány mechanické poruše, pokud doba trvání mechanické poruchy přesahuje 12 po sobě jdoucích hodin.
 9. Ztráta, poškození nebo náklady přímo či nepřímo způsobené jakékoukoliv chemickou, biologickou, biochemickou nebo elektromagnetickou zbraní.
 10. Ztráta, poškození nebo náklady přímo či nepřímo způsobené nebo vyplývající z použití či provozu jakéhokoliv počítače, počítačového systému, počítačového programového vybavení, zákeřného kódu, počítačového viru nebo postupu nebo jakéhokoliv jiného elektronického systému se záměrem způsobit škodu.
 11. Ztráta, poškození nebo výdaje způsobené
  a. neschopností plavby plavidla nebo neschopností plavidla bezpečně vést náklad,v případě, že jste obeznámeni o těchto nezpůsobilostech v době nakládky.
  b. nezpůsobilosti kontejnéru nebo vozidla pro bezpečnou přepravu nákladu, pokud jste byli o této nezpůsobilosti informováni.
 12. Ztráta, poškození nebo výdaje způsobené
  a. válkou, občanskou válkou, revolucí, povstáním, nebo občanskými nepokoji z toho vyplývajícími nebo jiným nepřátelským aktem
  b. zadržením, zabavením, zatčením, omezením svobody nebo zadržením (s výjimkou pirátství) a následků z nich vyplývajících a nebo v důsledku jakéhokoliv pokusu takto jednat.
  c. opuštěnými minami, torpédy, bombami nebo jinými opuštěnými válečnými zbraněmi.
 13. V případě ztráty, poškození nebo výdajů
  a. způsobených stávkujícími, pracovníky ve výluce nebo osobami, které se účastní pracovních nebo občanských nepokojů.
  b. vyplývající ze stávek, výluk v práci, pracovními porušeními,(občanskými) nepokoji.
  c. způsobených jakýmkoliv teroristickým aktem nebo ve spojitosti s jakoukoliv osobou takto jednající, nebo ve spojení s jakoukoliv organizací vykonávající činnost směřující ke svržení nebo ovlivění, silou nebo násilím, jakékoliv vlády, zákonně ustanovená anebo ne.
  d. způsobených jakoukoliv osobou jednající s politickými, ideologickými nebo náboženskými motivy.

Právo a praxe

Jakékoliv spory, které se týkají DSV Protect jsou předmětem dánského práva a subjektem jurisdikce v Kodani v Dánsku.

Je nutné neprodleně informovat DSV o vzniku nároku na odškodnění. Žádáme vás, abyste nás informovali v časových lhůtách uvedených níže:

Viditelné poškození - se musí hlásit ihned, nejpozději však do 5 dnů (s výjimkou sobot, nedělí a státních svátků) po doručení.
V doručujícím dokumentu, tj. POD (Nákladní list, CMR dokument atd.) musí být zaznamenána výhrada o zjevné ztrátě a / nebo poškození.

Poškození zásilky, které není na první pohled patrné - se musí hlásit ihned, nejpozději však do 7 dnů (s výjimkou sobot, nedělí a státních svátků) od data doručení.
V případě pozdního nahlášení škody, může být reklamace odmítnuta. Bude pak povinností zákazníka dokázat, že ke škodě došlo, když byla zásilka v péči DSV.